Leta i den här bloggen

tisdag 13 mars 2012

7899. Förundrad över mänsklighetenNja,
gillar inte läget.
Inte att människor är så 
djävulskt giriga.
Så centrerade på vissa värden.

Ikväll såg jag en film.
Om hur man ska lära sig.
Att iaktta naturen.
Och implementera den.
I vetenskap och värdegrunder.

DET tror jag på.
Verkligen.

Allt annat än att bli slimmad,
av en konstgjord värdering.

Det föder död.
För alla.
I förlängningen.


Se bara på hur vi gör,
föroreningar, svält och annat.
Människan styr inte själv så bra.

Enkel är budskapet.
Se på naturen.
Följ den.
Komplicerad är tillämpningen.
Att förstå, allt från vingslag
till fenslag..
Kunskapens transformering.
Att finna tillämpningen.
För Nutiden och Framtiden.
Vetenskapen borde kanske fokusera.
Ingen har riktigt råd med "overdoing".
Inte ens den.
Den vill säkert kosta över alla möjligheter.
Så är livet då det bygger.

Livet är nu och framtiden.
Historien lär oss.
En bok.
Insikter.

Reflexioner är viktiga.
På alla plan.

7898. Experiment: D3 - vitamin och WickVapoRub


Efter resor och långa skift,
blir man litet trötter..

Näsan rinner litet.
Tröttheten sitter inåt.

Och nu är det dags att åter testa.
De stora miraklen.

D-3 vitaminet i magen.
WickVapoRub under fotsulorna.
Oxh den ljuvliga Sömnen.

Båda två och litet sömn
 - stöder varandras existens.


Det gäller att förekomma.

Så just denna dag,
då man känner sig litet matt och svag,
efter vatten jumpan, resor i jobb och privat..
Så är det dags för att testa.

Tro´t eller ej.
Men hittills har knepen funkat.

Rätt snabbt sätter sig allt.
På rätta ställena.
Och själen söker ro och ljus.
Och mycken frid.

Så yttre omständigheter,
är lättare gjort än funderat.

D-3 vitamin, några fem stycken.
Och en rejäl dos eucalyptus,
under fotvalven.

Ska se om inte det hjälper.
Försöka duger.
Ännu en gång.