Leta i den här bloggen

tisdag 13 mars 2012

7899. Förundrad över mänsklighetenNja,
gillar inte läget.
Inte att människor är så 
djävulskt giriga.
Så centrerade på vissa värden.

Ikväll såg jag en film.
Om hur man ska lära sig.
Att iaktta naturen.
Och implementera den.
I vetenskap och värdegrunder.

DET tror jag på.
Verkligen.

Allt annat än att bli slimmad,
av en konstgjord värdering.

Det föder död.
För alla.
I förlängningen.


Se bara på hur vi gör,
föroreningar, svält och annat.
Människan styr inte själv så bra.

Enkel är budskapet.
Se på naturen.
Följ den.
Komplicerad är tillämpningen.
Att förstå, allt från vingslag
till fenslag..
Kunskapens transformering.
Att finna tillämpningen.
För Nutiden och Framtiden.
Vetenskapen borde kanske fokusera.
Ingen har riktigt råd med "overdoing".
Inte ens den.
Den vill säkert kosta över alla möjligheter.
Så är livet då det bygger.

Livet är nu och framtiden.
Historien lär oss.
En bok.
Insikter.

Reflexioner är viktiga.
På alla plan.

Inga kommentarer: