Leta i den här bloggen

tisdag 19 juni 2012

7951. Juni och Bondepraktikan..

Juni enligt Bondepraktikan
Följer på en våt maj en våt juni, kommer sannolikt en våt sommar.
Åska i denna månad bådar en regnig sommar, men en rik skörd.
Om nordlig vind ofta blåser, kan man hoppas på ett gott år.
Juni motsvarar i fråga om väderleken i allmänhet december,
Är juni mild och våt, blir även december sådan.
Regn midsommartiden är alltid långvarigt. Bed om regn före midsommar, efteråt kommer det nog din bön förutan.
Sådan väderleken är 4 dagar före och efter sommarsolståndet (den 21 juni),
sådan blir den ända till Mikaeli ( den 29 september)
Märkesdagar:
Trefaldighetssöndagen:Är vädret klart denna dag, betyder det ett gott år
Salomondagen (den 8)
Om det regnar denna dag, kommer det att regna 4 veckor efteråt.
Vitusdagen (den 15)Medför vanligen regn.
Sommarsolståndet (den 21)Se Ovan
Johannes döparens dag ( den 24)Ju mer det regnar denna dag, desto mindre hasselnötter kommer det växa det året.
Kornet brukar vanligen arta sig på samma sätt som nötterna.
Vid denna tid bör ängstarrgräset bärgas.
Petrusdagen (den29)Är denna dag mycket varm, blir det istället sträng köld på juldagen, Skiner solen hela denna dag
från en klar himmel, blir förhållandet detsamma på juldagen.

Inga kommentarer: