Leta i den här bloggen

måndag 28 april 2008

1548. Snorre - och SnorrabrautSnorre Sturlasson

föddes år 1179 på en gård på västra Island
fostrades till att bli en mäktig hövding,
Både mannen och huset,
blev ett kulturellt centrum.

Förutom kunskaperna

i latin, teologi, geografi och historia,
gifte han sig vägen fram mot inflytande.

Det är med hans omsorger,
som de gamla sagorna nedtecknats.
Släktutredningar och historia.
Och intresse för prosa och dikt
tog fart.

Konsten att berätta.

Snorres näsa för makt
gav honom ordförandeplats i parlamentet,
och en säker död i förtid.
Beställningsmord kallar man det idag.
Norska kungen lejde och året var 1241.

Men före det, hann han inspirera prosan.
Handledning på vägen fram mot Eddan.

För det skötte inga kungar om.

Det finns roliga gatunamn på Island.
Snorrabraut, heter gatan efter Snorre
Inga kommentarer: