Leta i den här bloggen

torsdag 28 februari 2008

1422. Projektskolan 13. Instrumentet


Budgeten
å ena sidan.

Finansieringsplanen
å den andra.

Vem finansierar..
Också det ska planeras.
Skissas och portioneras.
Enligt valt finansierings"instrument".

Som man spelar får man sjunga.
Heter det.
Också här.

Just detta vem..
..och valt instrument..
..bestämmer stödprocenterna..

EU har bra stödprocenter:

En femväppling
- EU, staten, kommunen, sakägaren, sponsorer.

En fyrväppling,
- EU, staten, kommunen och sakägaren.

En treväppling,
- EU, staten och sakägaren.

En två bladig,
- EU och sakägaren.

Eller helt egen finansiering
- Sakägaren finansierar utan stöd.

Samma sak på "nationellska"
Eller "regionalska"

Ibland enbart med egen kommun som hjälp.

Fonder och stiftelser
är fin hjälp för mindre organisationer.

Ibland kräver just vår nation,
mera eller mindre kommunal andel.
För att vi ska få ut EU.s andel.

Den regeln är INTE EUs.
I många länder gäller bara stat och EU och sakägare.
Tillämpningarna är olika.
Målen dock desamma.

Civila arenor,
Kommuner..

Ska bygga,
ska göra,
förbättra.

Sätta mål.
Åtgärda.

Medfinansiera.

Sätta sprätt.
På Utveckling.
Och på Demokrati.

Därför finns kommunerna.
Ett forum för DEMOKRATI.

Hjälporgan finns.
Om man ser dem och förstår.
Samverkan, lika värde och värdighet.

Föreningar,
Organisationer,
Skolor och utbildningar,
Endel företagare..

Samarbete,
eller åtminstone utvecklingsvilja
lyser på orter
med många projekt.

Inga kommentarer: